dimarts, 19 de maig de 2009

4.-VALORACIÓ DEL MATERIAL

4.2-Valoració informe final
Tot i que és una webquest de fa uns anyets (es visualitza en una sola finestra i enllaços trencats) , em va agradar la seva presentació dels bombons
TOTS SOM DELICIOSOS... IMPORTA EL COLOR??i el seu llenguatge motivador i engrescador..


WebTour MultiColor

En la introducció incita a la reflexió aportant un text de Martin Niemoeller, els apropa a un context real, el seu barri, la seva classe perquè reflexionin sobre les situacions de intolerància que viuen. Els provoca dient que la millor manera d’acceptar altres cultures és conèixer-les. Una educació intercultural ha d’estar pensada per a tot l’alumnat, fomentant l’adquisició d’una competència cultural, d’una capacitat que els faci possible l’arrelament a la pròpia comunitat educativa, com el coneixement d’altres perspectives culturals, la possibilitat de criticar els aspectes negatius de qualsevol patró cultural i l’enriquiment mitjançant una obertura madura.
Peraquesta raó crec que parteix d’ un model d’educació intercultural fort o de màxims, basat en la idea que la interculturalitat ha de ser transversal i pròpia del currículum educatiu, trobar aspectes sobre música, pintura , critica d’articles...posa en relació moltes àrees
.

Ara bé la dificultat que aquesta web planteja, és la quantitat de referències a altres continguts culturals diferents del propi. Si jo la portés a la pràctica, la simplificaria respecte els aspectes a buscar, intentant millorar la qualitat del que s’aprèn. Intentar buscar objectius més significatius segons el context de la classe que el vull aplicar, per arribar a una practica Intercultural més realista i profunda, afavorint l’esmentada competència cultural en tots els alumnes.
A l’hora de seleccionar els continguts i activitats coherents amb una educació intercultural, s’hauria de tenir en compte, almenys tres criteris:

- Epistemològic/ètic :quins aspectes culturals, propis i diferents val la pena ensenyar?
- Sòcio -antropològic: sobre quins aspectes culturals tenen, aquí i ara, més funcionalitat adaptativa?
- Psicopedagogic: quins aspectes s’han de tenir en compte per aconseguir objectius educatius valuosos( èxit acadèmic, millora d’autoconcepte..)

La eina de la webquest és una de les possibilitats pedagògiques per treballar l’àmbit de l’educació Intercultural, com en aquest cas , basat en un model d’aprenentatge cooperatiu, resolent les problemàtiques fruit del contacte entre cultures per mitjà del diàleg. Considero que la web està basada en un nivell mitjà o de resolució de conflictes ja que utilitzen l'aprenentatge cooperatiu com una tècnica privilegiada per resoldre els problemes socials i educatius que planteja la creixent pluralitat tant cultural com ètnica (vegeu Ovejero, 1993, Jordà, 1994).
En aquesta web fomenta aquest treball de manera constant, per exemple en :

  • Mostreu la informació que heu aconseguit als diferents membres de l'equip per tal que tothom sàpiga què teniu i què us falta”. (act3)
  • Permeteu que els vostres companys/es llegeixin el vostre treball i donin les seves opinions”(act4)
  • “Assageu davant d'un grup petit abans i demaneu crítiques, suggeriments i recomanacions”(act5)

Constantment fomenta situacions per escoltar, opinar, consensuar, fent que tots els membres d’un equip es senten implicats en una tasca educativa engrescadora.

En definitiva, l'aprenentatge cooperatiu millora substancialment les actituds i les conductes interracials i redueix significativament el prejudici, la qual cosa és absolutament crucial en una societat caracteritzada justament per la coexistència en el seu si, i per tant també en les seves escoles i aules, de diferents grups racials i culturals.
No acabar sense destacar que la figura del professor en la realització d’aquesta webquest es molt important(encara que la guia d'aquesta web no ho recolzi).Una orientació centrada en els seus alumnes, una postura oberta i dialogant amb cert compromís , són els requisits per trobar la millor resposta de Tolerància
.


4.3.- Visites a les webquest de l’aula


He visitat la webquest realitzada per Lety López, Lluis Maria Escrichs, Carles Alastuey, “ON NEIXEN ELS PREJUDICIS
http://phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w5.php?id_actividad=3705&id_pagina=5

Aborda una temàtica molt interessant com són els prejudicis. Vivim en una societat que ens agrada etiquetar a la gent ràpidament sense arribar a coneixe’ls. Intentar definir aquests conceptes que ens venen apresos per l’entorn en que vivim com son els prejudicis , fa reflexionar sobre aquest etnocentrisme, aquesta manera d’interpretar el nostre mon més proper, segons les nostres idees predeterminats i judicis de valor.
Treballa amb gran varietat de activitats de tipus ben divers des de l’elaboració d’un auca, fins a l’elaboració d’un curt, i sempre mantenint el treball en grup, fomentant un aprenentatge cooperatiu..
Crec que realment han assolit un gran objectiu trencant amb idees preconcebudes , treballant amb un model fort on el nivell d’interculturalitat assolit pot arribar a alt ja que implica la creació de llenguatges culturals nous ¡!FELICITATS!!
L’únic punt més fluix és la guia didàctica , falten recursos, orientacions per guiar les activitats, premisses per saber com conduir el debat ,o quins passos hauran de seguir el seus alumnes per fer un curt. La guia ha de ser l’eina funcional perquè qualsevol professor la pugui portar a terme amb la mateixa ideologia dels que la han elaborat.He visitat la webquest realitzada per la Xènia Guàdia Torrent, l'Elena Julián Mayayo i el Xavier Costa.
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=3675&id_pagina=1id_actividad=3675&id_pagina=1
El títol Un viatge inoblidable em va atraure molt. Principalment perquè s’assembla molt a la que havia valorat en la PAC3. El treball en equip, organitzant la tasca amb diferents rols com són el geògraf , astrònom , artista i polític, fa que la construcció de l’aprenentatge cooperatiu sigui enriquidor, fomentat un model de nivell intercultural mitjà, on la negociació entre les parts es donar per arribar a un fi comú que és la presentació del power point.
La valoració global és molt bona, principalment a destacar l’apartat del procés on ofereixen totes les plantilles i els links per trobar la informació demanada. Ha sigut molt interessant la exemplificació del powerpoint a realitzar pels alumnes . No s’han quedat amb la recerca simple de trets d’altres cultures, sinó han anat més enllà treballant els drets humans.
Ha queda una mica penjada la guia del professor , igual requeriria més especificació, d’objectius, continguts, links de més informació..etc


He visitat la webquest realitzada per Carme Boscà, Sagra López i Eva Quirós:
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=3647&id_pagina=1
El títol Tan diferents?” és senzill però indica una primera reflexió del tema en que es fonamenta . La veritat que com ja m’havia apuntat la Sagra s’ assemblant molt les dues webs.
La presentació és molt atractiva , el llenguatge emprat molt engrescador i el nivell a que va dirigida és adient.
L’enfoc del treball en el recull de les semblances de cada país el trobo desd’un punt de vista d’entendre la cultura com un fenòmen universal amb diferentes manifestacions obrint la possibilitat de la comparació entre les cultures. La diversitat cultural només es descobreix per mitjà del contacte i la comparació.
Penso que la web s’ajusta a un que un nivell mitjà de diàleg on contribueixen a l'eliminació de la tendència d’estereotips respecte a companys nouvinguts i en una contribució a la promoció d'una exploració més profunda de les similituds i diferències entre estudiants de diferents grups ètnics.dissabte, 16 de maig de 2009

4.1.- PRESENTACIÓ DE LA WEBQUESTUs presento la nostra webquest

UN DIARI DE VIATGE”

per Rut Barenys,Maria Montaner i jo , MªLuisa Cabrera :

En la nostra webquest, hem volgut treballar la visió que tenim aparentment sobre la oposició de les diferents cultures que trobem en una realitat tan propera com la classe, intentant assolir l’objectiu d’ entendre i adquirir una nova perspectiva “com cultures complementaries”. Esta dirigida per alumnes de secundària de primer cicle , però creiem que espodria adaptar a qualsevol nivell.
Treballem per una banda l’aspecte de la cultura com a fenomen universal, ja que tots tenen la capacitat d’expressar-se, de valorar, jutjar o actuar adaptant-se al medi i transformant-lo. I al mateix temps, el particularisme sobre la manera i la forma de fer, d’adaptar-se al món e interpretar-lo diferent a cada un de nosaltres. Aquestes semblances i diferències enriqueixen el sentit de ser individu actiu en una societat multicultural.

Els nens descobreixen mitjançant l’estudi d’altres cultures , la valoració d’aquestes, el seu sentit , la seva existència.....

si la voleu , endavant , us convido a passar i compartir-la...

dimecres, 6 de maig de 2009

Cmap compartit argumentació i contrargumentació(2.3)

L’esquema que adjunto té com a base el meu cmap , a partir d’ell he anat afegint les argumentacions del les meves companyes .Primer de mºJesús Expósito, on és reflexa que compartint justificacions de tesis semblants, una vegada consensuades aquestes dues, em disposo a desenvolupar la excepció amb l’argumentació sociodeterminista de Paula Pintor. M’explico ,en aquest fil no és va donar mai una negació de la conclusió, els que contrargumentaven es mostraven d’acord amb l’utilització de la tecnologia , l’acceptaven parcialment però matisaven sobre el seu abús .
Per aquesta mateixa raó he desenvolupat les excepcions amb les aportacions dels companys que contrargumentaven.
La xarxa comença a complicar-se quan hi ha una resposta de Mº Jesús Expósito fent referència a la conclusió de Paula (... la tecnologia distorsiona les necessitats reals que té l’individu), l’he reflexat i relacionat amb l’enllaç d’una refutació.
El següent pas és l’aparició en el fil de Núria Molinos que fa referència al meu email, posan’t en dubte una de les premisses (..és desvirtua l’ús de la ciència i la tecnologia com a recurs d’avanç de la humanitat..), també fa referència al de email de Paula pintor , recolzant i exemplificant les seves justificacions.
Fins aquí el fil de l’argumentació ha sigut intensa ja que hi existeix una conversa telemàtica , refutant l’email anterior i aportant informació nova.
L’última aportació a considerar és la de Cristina que comparteix el fet, o sigui l'exposició de la tesi o afirmació que pretén defensar amb MºJesus, i reforça l’argument tecnodeterminista , tots dos missatges intenten convèncer de la proposició de partença i mostren una estructura semblant.
MOLTES GRÀCIES A TOTES PER LA VOSTRA APORTACIÓ EN EL MEU APRENENTATGE O "CANVI CONCEPTUAL"

diumenge, 3 de maig de 2009

3. Seguiment i evolució de la WebQuest


Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso,
Pero al menos se puede formar a los niños
Para ser respetuosos
Hacia las diferencias,
Que son lo único que nos permite aprender.
Si todos fuéramos iguales,
No podríamos ofrecernos nada unos a otros.
Yehudi Menuhin


(extret de l'article De Rafael Saéz Alonso"La educación intercultural")
Aspectes conceptuals de la PAC més rellevants
Té molt potencial aquest entorn de la webquest ja que es mètode per treballar de manera interactiva , dinàmica , engrescadora i molt actual. En ell es pot treballar aspectes molt importants com:
- Aprofundir la idea de cultura per centrar-nos posteriorment en la seva idea de diversitat.
- Distingir els diferents àmbits en que podem trobar heterogeneïtat cultura, com és la classe.
- Comprendre en que consisteix el nou valor de la diferència.
- Desenvolupar la construcció d'una realitat comuna de convivència, on ningú no es senti en possessió de la veritat absoluta.
- Modificar actituds respecte a la diversitat cultural i per revisar i transformar els nostres components culturals.
Tots aquests aspectes es poden arribar a aconseguir en aquest entorn, conseqüentment això implicarà el arribar a “la meta de l'educació intercultural”: que no és basa només en aprendre la cultura de l'altre, per molt interessant i necessari que sigui, sinó en aprendre a partir de la trobada amb ell com subjecte individual i divers que és, tenint en compte, sobretot i al mateix temps, que és membre de la humanitat.
L'educació intercultural cal ensenyar-la. I, per tant, necessitem aprendre-la. Aquest ensenyar, però, no ha de consistir en omplir de coses, coneixements, un sac buit. Una persona, culturalment afectat, mai està buida. Ja té la seva pròpia vida. Ensenyar consisteix a compartir el que cadascú sap per permetre l'altre que porta el sac poder provar la vida de manera més rica, més diversa i més civilitzada(García Castaño i altres)

Dificultats trobades
La primera dificultat que ens vam trobar era la manera com plasmar tota aquesta base teòrica als nostres alumnes d’una forma practica , aplicable , dinamitzadora i enriquidora. El grup ens va costar arrancar però una vegada ideada la base del treball la resta de elaboració en el document word va funcionar perfectament.
El segon problema el van trobar alhora de començar a omplir la webquest. La webquest és una gran eina però moltes vegades ens ha comportat una seria dificultat el poder adjunta una imatge allà on volíem o enganxar algun link que no reconeixia. Tot i que ens em sortit de tot, penso que encara ens queda molts camps per descobrir en aquest món , encara que per ser la primera vegada que ho fèiem servir ens em ensortit prou bé.
Expectatives sobre la pròpia PAC
El primer pensament és que es pugui utilitzar , que veritablement comporti, un canvi conceptual en els nostres alumnes, que no es quedi en un nivell bàsic on l’aprenent intercanvia un coneixement sobre les diferents cultures en joc. Sinó que amb l’elaboració dels diferents grups comporti un treball d’argumentació i reflexió(nivelll mitjà) on es necessiti una negociació entre les parts per poder arribar un consens. Tinc l’esperança que aquesta webquest comporti aquesta negociació encara que per això cap ressaltar a tenir en compte : la predisposició del alumnat al canvi de valors i l’assessorament i motivació constant del Professor.
Penso que seria una pretensió per la meva part el poder pensar que mitjançant l’elaboració de la webquest l’ alumne podria assolir un nivell alt o de transformació cultural , fortes paraules per assolir-les en només 20 sessions.
Relació amb la PAC1
En la nostra webquest, hem volgut treballar la visió que tenim aparentment sobre la oposició de les diferents cultures que trobem en una realitat tan propera com la classe, intentant assolir l’objectiu d’ entendre i adquirir una nova perspectiva “com cultures complementaries”. Treballem per una banda l’aspecte de la cultura com a fenomen universal, ja que tots tenen la capacitat d’expressar-se, de valorar, jutjar o actuar adaptant-se al medi i transformant-lo. I al mateix temps, el particularisme sobre la manera i la forma de fer, d’adaptar-se al món e interpretar-lo diferent a cada un de nosaltres. Aquestes semblances i diferències enriqueixen el sentit de ser individu actiu en una societat multicultural.
Els nens descobreixen mitjançant l’estudi d’altres cultures , la valoració d’aquestes, el seu sentit , la seva existència. La diversitat cultural només s’arriba a descobrir mitjançant el contacte i la comparació(pag 11 Mòdul1) i aquest ha sigut el nostre gran objectiu en la webquest.
Amb referència al document de retorn que ens vau enviar , voldria ressaltar unes paraules que es podrien relacionar directament amb la nostra web, ja que tractem la diversitat cultural en base a dos objectius :
- Els nostres alumnes han de descobrir altres maneres d’entendre el món i poder-les “escoltar”.
- A la vegada acceptar aquesta realitat tan diversa sentint-la com un camp ple d’ambigüitats e incerteses. Aquest sentiment els hi genera un interès a trobar explicacions veient com únic camí EL DIÀLEG. Acceptant a l'altre com una realitat portadora de valors, pensaments i emocions i recordant que no hi ha pensament que no senti i sentiment que no pensi el seu.(Rafael Sáez)
La idea de presentar la webquest amb un estudi de totes les cultures presents a la classe i tenir-la que defensar, suposarà pels alumnes catalans, que seran majoritaris, una manera d’enfrontar-se aquelles possibles interpretacions del món sota el seu únic punt de vista, aquests possibles trets de superioritat els podíem tractar com un etnocèntrisme. La webquest els hi portarà a reflexionar amb ajuda de la resta de companys i del propi alumne del qual es originari del país.
És un treball en el que la interculturalitat posa l’accent en la interrelació, el dinamisme, el canvi i la reciprocitat .
Valoració del treball en grup
Mai podria dir un altre cosa que valorar molt positivament tot treball en grup. L’espai de treball és un lloc curiós on dins d’un “anonimato”(perquè acabes de conèixer a la resta del grup), passem a compartir ideals, temors, ofuscacions, i alegries ...per assolir una finalitat, un únic objectiu, un bon treball, una bona PAC , reflexionada i consensuada.

diumenge, 12 d’abril de 2009

CANVI CONCEPTUAL en el qüestionari inicial

Continuant aquest estudi comparatiu entre les dos fases d’aprenentatge em disposo analitzar els items que vaig valorar en el seu moment , per fer un canvi quantitatiu en aquells que consideri oportú i argumentant les raons del meu canvi :

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 8 canvi a 5
Crec que la Tecnologia educativa, no només té aquest objectiu sinó tal i com exposo en el meu cmap és la encarregada d’analitzar , dissenyar, aplicar i avaluar diferents situacions d’aprenentatge, amb l’ús dels diferents recursos tecnològics i humans

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors:7 canvi a 10
No puc deixar d’estar sorpresa a la vegada que agraïda perquè la comparativa amb els treballs dels meus companys ha sigut el motor per refer la meva primera presentació de la activitat 1.3. , el deu va per ells/es. Considero que gràcies aquest aprenentatge col·laboratiu ha pogut arribar a ser més significatiu.

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 9 canvi a un 3
La realització de la pac 1 m’ha fet dubtar d’aquesta valoració tan alta que vaig donar en el seu moment, El coneixement no es pot tranmetre, es construeix a partir de les seves interaccions amb el medi ambient. (pag 6 ,Tic aprenentage significatiu).
Ja no veig al mestre com un transmissor de coneixement sinó com aquella persona que ha d’intentar conduir als seus alumnes en la construcció del coneixement , difícil tasca, crec , encara que en aquesta assignatura s’està aconseguint
.

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 7 canvi a 2
La tecnología no és pot enmarcar en una posició neutral, sorgeix en contexts específics.

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 9 cap canvi

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 5 canvi a 0
Gràcies a deu aquesta visió s’ha pogut dissipar ja que aquest debat ha sigut clar exemple. Tot i remarcant que el debat ha d’estar molt ben estructurat i planificat per aconseguir que els seus participants facin aportacions ben argumentades i no quedi en simples comentaris aïllats com en altres ocasions ens ha pogut passar.
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 8 canvi a 4
No només el domini sinó com a eina facilitadora, dinamitzadora i motivant en la construcció dels aprenentatges dels alumnes
.
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 9 cap canvi
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 7 cap canvi
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 9 canvi a 4
En aquest l’item que he fet un canvi conceptual més radical, ja que em considerava una sociodeterminista amb una visió en que els canvis socials condicionàvem i determinaven el progrés de la tecnologia i la ciència. Durant tot el procés de realització del debat em va tocar defensar l’altre postura(tecnodeterminista) cosa que em va produir una gran contrarietat per la meva manera de pensar, alhora d’argumentar i contrargumentar he pogut aprendre que ni una ni l’altre són gaire complertes i he apreciat la perspectiva actual sobre la nova interacció creada entre CTS (teixit sense costures).

El resum final seria que de les deu preguntes inicials només he deixat amb la mateixa valoració dues amb lo que he pogut aprecia un gran canvi conceptual en el moment en el que canvia la manera d’entendre els conceptes i els marcs que els envolten. Em molts d’aquests conceptes no em veig com una simple evolució d’ampliació del concepte com defensava piaget, sinó tot lo contrari, crec que he sofert un gran reestructuració dels models conceptuals. Em sentiria més identificada amb l’idea d’haver sofert un canvi conceptual basat en una reorganització radical o marcada de les estructures del coneixement( Dole i Sinatra,1998).

dimarts, 7 d’abril de 2009

UN BON RECURS PER L'AULA..(pac 1.4)

Per qui no va veure l'apartat de recursos al forum, aprofito aquest espai per presentar-vos una eina que aquest any estem utilitzant a la nostre escola . És un taller patrocinat per CAIXA TARRAGONA que proporciona informació i recursos per integrar la tecnologia a l'aula.
Integra tecnologia inclou un seguit de continguts continuats al llarg de l’any per tal de que els mestres, setmanalment i sense esforç addicional, disposin de continguts i aprenentatges tecnològics per als seus alumnes. Aquest conjunt de recursos proporcionen informació sobre com funcionen i com s’utilitzen eines i aparells tecnològics que es tenen diàriament a l’abast. El nexe comú de tots aquests recursos, es que no requereixen de cap coneixement previ per utilitzar-los. Els mestres interessats en rebre setmanalment el recurs d’Integra Tecnologia, només cal que empreneu el formulari Subscriu-te d'aquesta pàgina.
www.supernova.cat
Integra Tecnologia
Programa Súper Nova Caixa Tarragona

CANVI CONCEPTUAL de la pac 1.3


Aqui teniu un clar canvi conceptual , en el moment que vaig veure penjats els vostres treballs , em vaig adonar que havia fet un esquema i no un mapa conceptual, per lo que he refet aquesta activitat per millorar el meu procès d'aprenentatge..gràcies!

diumenge, 29 de març de 2009

2.DEBAT


El primer a destacar va ser la preparació pel debat , el visualitzar el vídeo i anar-lo relacionant amb els conceptes dels mòduls en va fer pensar les vegades que m’he pogut trobar en situacions semblants i que he pogut reaccionar , ara que ho se , des d’un punt un mica etnocèntric. I jo que em creia portadora d’una educació intercultural!!!
Ha sigut un gran descobriment la pel·lícula i m’ha portat a ficar el nas per You tube i veure diferents fragments . Gràcies a l’aportació del Carles (carpeta 2) se que esta basada en la novel·la de tall autobiogràfic de François Bégaudeau (Entre les murs 2006) però sabeu si l’han traduïda??
Referent a les aportacions dels meus companys/es les he trobat molt enriquidores en el sentit que han aportat bibliografia o material molt relacionat amb el tema i que tenia molt d’interès. La llàstima es que s’han perdut entre tantes aportacions, com per exemple el treball de la Sagra en el seu cole sobre les competències com una metodologia clau en aquest tipus de context o l’Olga Valdivia amb el link de la importància de les dones africanes en la transmissió de la seva història, hagués sigut interessant seguir-les encara que això hagués pogut ramifica molt el tema a tractar.
Estic en la línia d’alguns companys respecte la poca intencionalitat de les preguntes del debat ja que l’ha fet molt planer , tots dèiem el mateix amb diferentes paraules, encara que he de felicitar a Àngel i Xavier Costa que van intentar provocar en el tema de la pèrdua del principi d’autoritat (carpeta 2).
I com una última reflexió, pensar que la incorporació d'alumnes de diferents orígens culturals, amb diferents llengües i costums, fa que nosaltres, els mestres , ens haguem de plantejar noves actituds i estratègies metodològiques davant el grup-classe per evitar possibles situacions de discriminació o desavantatges educatives. La pregunta fonamental és saber si l'escola és capaç d'assumir la responsabilitat de donar una resposta adequada a aquesta diversitat de l'alumnat El que és evident és que la institució escolar per si sola no és capaç de completar un projecte pedagògic intercultural, sinó que necessita d'un projecte social global en què la interculturalitat no quedi cenyida a l'àmbit escolar i que s'aportin idees i accions des tots els àmbits de gestió i treball de la societat.