dimarts, 19 de maig de 2009

4.-VALORACIÓ DEL MATERIAL

4.2-Valoració informe final
Tot i que és una webquest de fa uns anyets (es visualitza en una sola finestra i enllaços trencats) , em va agradar la seva presentació dels bombons
TOTS SOM DELICIOSOS... IMPORTA EL COLOR??i el seu llenguatge motivador i engrescador..


WebTour MultiColor

En la introducció incita a la reflexió aportant un text de Martin Niemoeller, els apropa a un context real, el seu barri, la seva classe perquè reflexionin sobre les situacions de intolerància que viuen. Els provoca dient que la millor manera d’acceptar altres cultures és conèixer-les. Una educació intercultural ha d’estar pensada per a tot l’alumnat, fomentant l’adquisició d’una competència cultural, d’una capacitat que els faci possible l’arrelament a la pròpia comunitat educativa, com el coneixement d’altres perspectives culturals, la possibilitat de criticar els aspectes negatius de qualsevol patró cultural i l’enriquiment mitjançant una obertura madura.
Peraquesta raó crec que parteix d’ un model d’educació intercultural fort o de màxims, basat en la idea que la interculturalitat ha de ser transversal i pròpia del currículum educatiu, trobar aspectes sobre música, pintura , critica d’articles...posa en relació moltes àrees
.

Ara bé la dificultat que aquesta web planteja, és la quantitat de referències a altres continguts culturals diferents del propi. Si jo la portés a la pràctica, la simplificaria respecte els aspectes a buscar, intentant millorar la qualitat del que s’aprèn. Intentar buscar objectius més significatius segons el context de la classe que el vull aplicar, per arribar a una practica Intercultural més realista i profunda, afavorint l’esmentada competència cultural en tots els alumnes.
A l’hora de seleccionar els continguts i activitats coherents amb una educació intercultural, s’hauria de tenir en compte, almenys tres criteris:

- Epistemològic/ètic :quins aspectes culturals, propis i diferents val la pena ensenyar?
- Sòcio -antropològic: sobre quins aspectes culturals tenen, aquí i ara, més funcionalitat adaptativa?
- Psicopedagogic: quins aspectes s’han de tenir en compte per aconseguir objectius educatius valuosos( èxit acadèmic, millora d’autoconcepte..)

La eina de la webquest és una de les possibilitats pedagògiques per treballar l’àmbit de l’educació Intercultural, com en aquest cas , basat en un model d’aprenentatge cooperatiu, resolent les problemàtiques fruit del contacte entre cultures per mitjà del diàleg. Considero que la web està basada en un nivell mitjà o de resolució de conflictes ja que utilitzen l'aprenentatge cooperatiu com una tècnica privilegiada per resoldre els problemes socials i educatius que planteja la creixent pluralitat tant cultural com ètnica (vegeu Ovejero, 1993, Jordà, 1994).
En aquesta web fomenta aquest treball de manera constant, per exemple en :

  • Mostreu la informació que heu aconseguit als diferents membres de l'equip per tal que tothom sàpiga què teniu i què us falta”. (act3)
  • Permeteu que els vostres companys/es llegeixin el vostre treball i donin les seves opinions”(act4)
  • “Assageu davant d'un grup petit abans i demaneu crítiques, suggeriments i recomanacions”(act5)

Constantment fomenta situacions per escoltar, opinar, consensuar, fent que tots els membres d’un equip es senten implicats en una tasca educativa engrescadora.

En definitiva, l'aprenentatge cooperatiu millora substancialment les actituds i les conductes interracials i redueix significativament el prejudici, la qual cosa és absolutament crucial en una societat caracteritzada justament per la coexistència en el seu si, i per tant també en les seves escoles i aules, de diferents grups racials i culturals.
No acabar sense destacar que la figura del professor en la realització d’aquesta webquest es molt important(encara que la guia d'aquesta web no ho recolzi).Una orientació centrada en els seus alumnes, una postura oberta i dialogant amb cert compromís , són els requisits per trobar la millor resposta de Tolerància
.


4.3.- Visites a les webquest de l’aula


He visitat la webquest realitzada per Lety López, Lluis Maria Escrichs, Carles Alastuey, “ON NEIXEN ELS PREJUDICIS
http://phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w5.php?id_actividad=3705&id_pagina=5

Aborda una temàtica molt interessant com són els prejudicis. Vivim en una societat que ens agrada etiquetar a la gent ràpidament sense arribar a coneixe’ls. Intentar definir aquests conceptes que ens venen apresos per l’entorn en que vivim com son els prejudicis , fa reflexionar sobre aquest etnocentrisme, aquesta manera d’interpretar el nostre mon més proper, segons les nostres idees predeterminats i judicis de valor.
Treballa amb gran varietat de activitats de tipus ben divers des de l’elaboració d’un auca, fins a l’elaboració d’un curt, i sempre mantenint el treball en grup, fomentant un aprenentatge cooperatiu..
Crec que realment han assolit un gran objectiu trencant amb idees preconcebudes , treballant amb un model fort on el nivell d’interculturalitat assolit pot arribar a alt ja que implica la creació de llenguatges culturals nous ¡!FELICITATS!!
L’únic punt més fluix és la guia didàctica , falten recursos, orientacions per guiar les activitats, premisses per saber com conduir el debat ,o quins passos hauran de seguir el seus alumnes per fer un curt. La guia ha de ser l’eina funcional perquè qualsevol professor la pugui portar a terme amb la mateixa ideologia dels que la han elaborat.He visitat la webquest realitzada per la Xènia Guàdia Torrent, l'Elena Julián Mayayo i el Xavier Costa.
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=3675&id_pagina=1id_actividad=3675&id_pagina=1
El títol Un viatge inoblidable em va atraure molt. Principalment perquè s’assembla molt a la que havia valorat en la PAC3. El treball en equip, organitzant la tasca amb diferents rols com són el geògraf , astrònom , artista i polític, fa que la construcció de l’aprenentatge cooperatiu sigui enriquidor, fomentat un model de nivell intercultural mitjà, on la negociació entre les parts es donar per arribar a un fi comú que és la presentació del power point.
La valoració global és molt bona, principalment a destacar l’apartat del procés on ofereixen totes les plantilles i els links per trobar la informació demanada. Ha sigut molt interessant la exemplificació del powerpoint a realitzar pels alumnes . No s’han quedat amb la recerca simple de trets d’altres cultures, sinó han anat més enllà treballant els drets humans.
Ha queda una mica penjada la guia del professor , igual requeriria més especificació, d’objectius, continguts, links de més informació..etc


He visitat la webquest realitzada per Carme Boscà, Sagra López i Eva Quirós:
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=3647&id_pagina=1
El títol Tan diferents?” és senzill però indica una primera reflexió del tema en que es fonamenta . La veritat que com ja m’havia apuntat la Sagra s’ assemblant molt les dues webs.
La presentació és molt atractiva , el llenguatge emprat molt engrescador i el nivell a que va dirigida és adient.
L’enfoc del treball en el recull de les semblances de cada país el trobo desd’un punt de vista d’entendre la cultura com un fenòmen universal amb diferentes manifestacions obrint la possibilitat de la comparació entre les cultures. La diversitat cultural només es descobreix per mitjà del contacte i la comparació.
Penso que la web s’ajusta a un que un nivell mitjà de diàleg on contribueixen a l'eliminació de la tendència d’estereotips respecte a companys nouvinguts i en una contribució a la promoció d'una exploració més profunda de les similituds i diferències entre estudiants de diferents grups ètnics.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada